Stojaki transportowe typu A

Stojak drewniany dwustronny

Wymiary (długość x szerokość x wysokość): standard od 1 do 6 m. Dłuższe wykonujemy na życzenie klienta.
Nośność: od 500 do 3000 kg
Rodzaj drewna: Drewno sosnowe
Dodatkowe informacje: gwoździe pierścieniowe, pianka ochronna Premium

Opis produktu

Drewniany stojak dwustronny typ „A” podobnie jak jednostronny służy do transportu okien, drzwi, szkła oraz wielu innych rzeczy. Budowa umożliwia składowanie elementów po obu niezależnych od siebie stronach stojaka.

W naszym procesie produkcyjnym pre­fe­ru­jemy drewno sosnowe, które jest naj­ła­twiej dostępne oraz pro­ste w obróbce. Drewno sosnowe wska­zuje się też dużą sprę­ży­sto­ścią i wytrzy­ma­ło­ścią, a jed­no­cze­śnie jest odporne na uszko­dze­nia mecha­niczne. Solidna kon­struk­cja sto­jaka prze­kłada się na bez­pieczny zała­du­nek, trans­port i roz­ła­du­nek prze­wo­żo­nych produktów.

Produkujemy również zgodnie z rysunkami klienta.

Wymiary

Wykonujemy stojaki pod okna o wymiarach podanych w poniższej tabeli. Jeśli potrzebujesz niestandardowe – zrobimy stojaki pod wymiar, zgodnie z życzeniem klienta.

Szerokość (cm) Wysokość (cm) Głębokość (cm)
160 180 120
200 200 120
240 200 120
300 200 120
400 200 120
450 200 120
500 200 120